"ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД

ВРЗ “ВОЛА ЕКО” ЕАД съществува от 1962 година като завод от структурите на Министерството на отбраната на Република България.

Още информация за “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД

Специализираният контейнер за битови отпадъци тип “Бобър” е предназначен за събиране, временно съхраняване и изсипване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини, отговарящи на изискванията на EN 1501-1.

Още
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Кариери

Сертификати

ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Сертификати  ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Сертификати ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Контейнер тип "Бобър" 1100 л.

ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Сертификати  ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД - Сертификати

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 1090-2:2008+A1:2011

EN ISO 3834-2:2005

Декларации

Declarations